מס' כרטיס 119276  מדור ומדף: קנב-ב
 
ביהכ"נ נוסח האר"י אנשי ליבאוויטש
179 גלענוויי סטריט, דארטשעסטער
א רעגולאר און ספעשעל מיטינג 29 דזשוליי
בוסטון תרצד
אודות עניני הנהלת בית הכנסת בחתימת
הורביץ, יהודה ליב