מס' כרטיס 119280  מדור ומדף: קנב-י
 
הצילו! ראטעוועט!
כולל חב"ד
מגבית לטובת הכולל בחתימת דוד לבנון
ישראל אשר ליבה. שלמה י"ל אליעזראוו
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ