מס' כרטיס 119283  מדור ומדף: קנב-ב
 
מודעה ואזהרה גדולה
ועד הרבנים דמאסאטשוזעטס
אודות כשרות מצרכי מזון לפסח וכל השנה
בוסטון חש"ד
באידיש ואנגלית
אוסף הורביץ