מס' כרטיס 119284  מדור ומדף: קנב-ב
 
מודעה ואזהרה גדולה
ועד הרבנים דמאסאטשוזעטס
אודות עוגות של מר זוסמאן כשרות לפסח
בוסטון חש"ד
באידיש ואנגלית
אוסף הורביץ