מס' כרטיס 119288  מדור ומדף: קנב-ב
 
געהרטער ברודער
.בעטען מיר.. צו איין געציילטע פערזאמלונג
..ביי הרב רד"מ רובינאוויטץ..26 יאנואר
בוסטון תרפז
אוסף הורביץ