מס' כרטיס 119296  מדור ומדף: קנב-ב
 
הספד מר
חברה ש"ס הכללי דבאסטאן
על הרב ר' ישראל אבא קריגער. ע"י
הרב ר' יהודא ה. לעווענבערג ועוד רבנים
מאנטאג 28 טען דעסעמבערץ. אין בלו הילל
בוסטון תרצב
אוסף הורביץ