מס' כרטיס 119298  מדור ומדף: קנב-ב
 
הודעה ואזהרה!
ועד הרבנים דמאסאטשוזעטס
צו אלע אידען פון גרייטער באסטאן
זיי זאלעל וויסען: ובהמשך רשימת מצרכים
האסורים לפסח וסוף זמני אכילה ושריפת חמץ
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ