מס' כרטיס 119302  מדור ומדף: קנב-ב
 
מאס-מיטינג פיר שבת
שבת קאמיטע
מיטוואך 17 טען דזשענוארי 1934
אין קראופארד סטרייט שוהל
בוסטון תרצד
אוסף הורביץ