מס' כרטיס 119306  מדור ומדף: קנב-ב
 
התחלת התורה
חברה תהלים פון קאנג. תקות ישראל
זונטאג 8 טען אקטאבער (חוהמ"ס)
בוסטון תרצד []
אוסף הורביץ