מס' כרטיס 119307  מדור ומדף: קנב-ב
 
מאססען פראטעסט
די ענגלישע רעגירונג האט האבגעשטעלט די
אידישע עמיגראציע קיין ארץ ישראל
דאנערשטאג 29 טען מאי אין פעניועל האלל
בוסטון תרצ
באידיש ואנגלית
אוסף הורביץ