מס' כרטיס 119308  מדור ומדף: קנב-ב
 
אידישע האפענונגען פארראטען
קומט צו דער פראטעס דעמאנסטראציע קעגן די
ענגלישע רעגירונג וועלענדיג צונישט מאכען
אלץ וואס מיר האבען גישאפען אין ארץ ישראל
זונטאג 26 טען אקטאבער אין משכן תפלה
בוסטון תרצ
אידיש ואנגלית
אוסף הורביץ