מס' כרטיס 119314  מדור ומדף: קנב-ב
 
בעקאנטמאכונג
נוה צדק קאנגרעגיישאן
האבען אראננזשירט ר' דוד סאלאוויטשיק און
שלמה גאפפען פאר סליחות ר"ה יו"כ סוכות
בוסטון תרצו
אוסף הורביץ