מס' כרטיס 119315  מדור ומדף: קנב-ב
 
ישיבת תורת ישראל דבוסטון
הזמנה למסיבה השנתית בט"ו-טז בשבט
בוסטון תרצו
אידיש ואנגלית
אוסף הורביץ