מס' כרטיס 119317  מדור ומדף: קנב-ב
 
געעהרטער פריינד
הזמנה למסיבת פרידה לר' דוד מאיר רבינוביץ
לרגל נסיעתו לארץ ישראל
באידיש ובאנגלית
בוסטון תרצו
אוסף הורביץ