מס' כרטיס 119320  מדור ומדף: קנב-ב
 
חמשה עשר חגיגה
ישיבה תורת ישראל
הזמנה למסיבה השנתית בט"ו-טז בשבט
בוסטון תרצה
אוסף הורביץ