מס' כרטיס 119321  מדור ומדף: קנב-ב
 
ווערטהער ברידע און פריינד
בני ברית
אגודת אחים
מעמאריאל סערוויס (הזכרה) נאך
אליעזר סוויג, משה פראנקלין, זאב יוסף
ריינא
בוסטון תרצב
אידיש ואנגלית
אוסף הורביץ