מס' כרטיס 119325  מדור ומדף: קנב-ב
 
ווארנונג אין צייט!
ועד העיר דטשעלסי, מאסס.
בענקאוויץ, יצחק אלעזר
אודות זהירות בקניית עופות כשרים
באידיש ובאנגלית
בוסטון תרצב
אוסף הורביץ