מס' כרטיס 119328  מדור ומדף: קנב-ב
 
ליידיס און דזשענטיל לייט!
חברה ש"ס הכללי דבאסטאן
מגבית עבור מקוה כשרה. באידיש ואנגלית
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ