מס' כרטיס 119331  מדור ומדף: קנב-ב
 
הספד מר
ועד הרבנים דבאסטאן רבתא
ויקרא ה' למספד רבן של ישראל מרן
ישראל מאיר בר משה הכהן, ה"חפץ חיים"
בוסטון תרצג
אוסף הורביץ