מס' כרטיס 119334  מדור ומדף: קנב-ב
 
חנוכה פארטי
ליידיס אקזילערי פון נארטה ראסעל סז. שוהל
זונטאג דעם 2טען דעצעמבער
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ