מס' כרטיס 119335  מדור ומדף: קנב-ב
 
אם לא עכשיו אמתי!
בית אל היברו סקול
אידען פון דארטשעסטער! אין די דאזיגע
הייליגע טעג בין כסא לעשור זיינען מיר
מחוייב ..זעהן וואו מיר האלטען מיט אונזער
חנוך הבנים
בוסטון חש"ד
אידיש ואנגלית
אוסף הורביץ