מס' כרטיס 119338  מדור ומדף: קנב-ב
 
לידידנו אנ"ש יחיו
גוראריה, שמריהו
קריאה לכנסיה גדולה של חסידי חב"ד באמריקה
לכבוד י"ט כסלו
נ.י. תשא
באידיש
אוסף הורביץ