מס' כרטיס 119339  מדור ומדף: קנב-נ
 
בית רבקה
עלון פרסומת עם תמונות מהמוסד
נ.י. תשיב []
אוסף הורביץ