מס' כרטיס 119342  מדור ומדף: קנב-ב
 
טרייע אידשע מוטטער
שאכעט, דוד מנחם
קריאה לבנות ישראל שלא לקנות בשבת. באידיש
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ