מס' כרטיס 119349  מדור ומדף: קנב-י
 
זאללען כ"ק רבותינו הקדושים נבג"מ
זיין אייערע מליצי-יושר בימי הדין!
כולל חב"ד
עם קטע משיחת י"ט כסלו תרצ"א לטובת הכולל
ומכתב כ"ק אדמו"ר מוהרמ"מ מפורים קטן תשיא
ירושלים תשיא []
אוסף הורביץ