מס' כרטיס 119350  מדור ומדף: קנב-נ
 
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
בית רבקה
.. די 436 תלמידות פון די 3 בית רבקה
סקולס בעטען בא אייך העלפט. אידיש ואנגלית
עם תמונות ועם מכתב אדמו"ר זי"ע פסח שני
נ.י. תשטו []
אוסף הורביץ