מס' כרטיס 119352  מדור ומדף: קנב-ו
 
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בווארשא
מגבית לקראת השנה החדשה בלה"ק ובאידיש
ווארשא תרצ
אוסף הורביץ