מס' כרטיס 119353  מדור ומדף: קנב-י
 
לשנה טובה יכתב ויחתם
כולל חב"ד
מגבית בלה"ק, אידיש ואנגלית ב2 עמודים
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ