מס' כרטיס 119354  מדור ומדף: קנב-נ
 
אסרו חג שמחת תורה
מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש
אודות ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו
באנגלית
נ.י. תשב
אוסף הורביץ