מס' כרטיס 119360  מדור ומדף: קנב-ב
 
ארבייטער פרויען!
ניו ענגלאנד ארבעטער פרויען קאונסעלס
ביז ווי לאנג וועלן מיר ליידן און שווייגן
קומט צום מאסן מיטינג מיטוואך 27 פעברואר
נגד יוקר המחיה.
בוסטון תרצה []
אוסף הורביץ