מס' כרטיס 119365  מדור ומדף: קנב-ב
 
וויטיגער גאסט
הרב משה מרדכי ישראל ריבקינד
רב פון פילאדעלפיא
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ