מס' כרטיס 1346  מדור ומדף: קנב-א
 
א"ב
דף הכולל א"ב ונקודות, קריאת שמע,
ו"אסאמי אלטעמים וצורתהם"
בגודל 2130
תוניס חש"ד
ע"י:
וזאן, מרדכי