מס' כרטיס 53419  מדור ומדף: קנא-י
 
למען שלא יוכל לצמוח שום סכסוך
אודות הסכסוכים בעניני כולל חב"ד
באגין, חיים
ביחובסקי, חיים אליעזר הכהן
ירושלים[] חש"ד
8°. עלון.
2 טפסים.