מס' כרטיס 53420  מדור ומדף: קנא-י
 
אני הח"מ מקבל על עצמי את התקנות
תקנות לכולל חב"ד
ירושלים[] חש"ד
8°. עלון.