מס' כרטיס 53423  מדור ומדף: קנא-ו
 
ילדים יקרים
מכתב מתלמידי החדרים בליובאוויטש לחבריהם
שיתרמו לקיום החדרים
ווילנא תרע לערך
2°. עלון