מס' כרטיס 53426  מדור ומדף: קנא-ו
 
ה אפריון
קול ששון חלק שני
ששון, אברהם
אילן השתלשלות העולמות
ויניציאה ? חש"ד
בשוליו שיר הלל מאת:
יהודה אריה ממודינה
2°. דף בודד