מס' כרטיס 53428  מדור ומדף: קנא-צ
 
לוח
מאה"ק לשנת תרס"ד
מנחת זכרון מאת כולל באקאווינא
צפת
עלון. 4838 ס"מ.