מס' כרטיס 53429  מדור ומדף: קנא-צ
 
לוח
לשנת תרע"א מכולל קאסוב
צפת
עלון. 4430 ס"מ.