מס' כרטיס 53430  מדור ומדף: קנא-צ
 
לוח
לשנת תרע"א מישיבת תורת ארץ ישראל
צפת
עלון. 4430 ס"מ.