מס' כרטיס 53436  מדור ומדף: קנא-תת
 
לוח הערכות הכנסה והוצאה
להשכלת העברים ברוסיא.
במשך שש עשרה שנה (משנת 1863 עד 1878)
.1878
עלון. 7225 ס"מ. כנראה שייך לספר הנדפס.