מס' כרטיס 53439  מדור ומדף: קנא-א
 
סדר תקיעות וברכת כהנים
אמשטרדם חש"ד
בדפוס דוד פרופס. 8°. עלון נדפס מב' עבריו