מס' כרטיס 53440  מדור ומדף: קנא-ב
 
זה השער לה' צדיקים יבאו בו
תקנות חברות סוכת שלום ומאור יעקב ירושלים
בלה"ק ובאידיש
גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגרידץ
ברסלויא תרל
2°. 4 דף.