מס' כרטיס 53441  מדור ומדף: קנא-ג
 
אל היהודים בפולין
מנשר מצבאות גרמניה ואוסטריה-הונגריה
המבטיח שויון זכויות ליהודים,
בלה"ק ובאידיש
גרמניה תרעד (?)
עלון. 4133 ס"מ.