מס' כרטיס 53446  מדור ומדף: קנא-י
 
זאת תורת המנחה, ספר
בני בנימין וקרב אי"ש
טופס שהושלם שם הנמען משה מיינץ, בחתימת
אלישר, יעקב שאול
ירושלים [] תרלו
8°. עלון.