מס' כרטיס 53447  מדור ומדף: קנא-מ
 
סדר תשליך וברכת כהנים מעוטר
8°. עלון נדפס משני עבריו.
כנראה פרסומת למחזור. בצד א' י"ג מדות
וסדר תשליך עפ"י האר"י. מצד שני: פיוט אתה
הוא אלקנו. סדר תשליך ועירוב תבשילין
מעוטר בציורי אישי התנ"ך
מילהויזען חש"ד