מס' כרטיס 53448  מדור ומדף: קנא-מ
 
אודות החברה
דובבי שפתי ישנים
והקדמה לספר
משפט וצדקה ביעקב
על ידי
אבן שמעון, רפאל אהרן
מצרים תרסג
2°. 3 עמ'.