מס' כרטיס 53450  מדור ומדף: קנא-ב
 
זה השער לה' צדיקים יבאו בו
תקנות חברות סוכת שלום ומאור יעקב
בעיר הקודש צפת ת"ו בארץ ישראל
בבהמ"ד דכולל פרושים
גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגרידץ
קראטאשין [] תרכא
4°. 2 דף.
נכתב עליו חוזה התחברות מה"ר וואלף פילען
לחברה, בחתימת מה"ר נחום אבקפורת ממעזריטש