מס' כרטיס 53452  מדור ומדף: קנא-תת
 
מפת אירופה
למפה, פיליקס
תורגם לעברית ע"י
אלשונגר, אל.
ברלין-ווילנא תריט 1859
130160 ס"מ.