מס' כרטיס 53462  מדור ומדף: קנא-ל
 
אהובינו אחינו נטעי ישראל
חרם רבני גליציאה למעלימי מכס הנרות ועוד
באידיש ובלשון הקודש
ט"ז כסלו תקצ"א
לבוב תרז 1847
עלון. 4050 ס"מ. נמצאים כמה טפסים חתוכים
לכמה חלקים, משאריות הדפוס.