מס' כרטיס 86822  מדור ומדף: קנא-פ
 
אלה דברי הכרוז
הסכמה וחרם שהוכרז בכ"ב אייר תקס"ה
נגד הדפסה חדשה של סידור רעדלהיים
עד כלות כ"ה שנה משנת תקס"ג
פפד"מ [] תקס"ה[]
עלון. 1425 ס"מ.